Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Pleidooi voor ander belastingstelsel

In het blad Water Governance staat deze maand een artikel van Water Natuurlijk-prominent Guus Beugelink. Hij bepleit daarin de noodzaak om het belastingstelsel van waterschappen te herzien. Water Natuurlijk Groot Salland onderschrijft de noodzaak voor een eerlijker systeem.

Deelsessie over zoetwater op Deltacongres

Inspiratie op Deltacongres

Donderdag 3 november waren DB-lid Hans de Jong en fractievoorzitter Marion Wichard op het Nationale Deltacongres. Een drukbezocht en inspirerend event voor iedereen in Nederland die te maken heeft met water. Er was ook buitenlandse belangstelling voor onze aanpak.

Overeenstemming begroting 2016

Er is brede overeenstemming over de begroting 2016 van het nieuwe waterschap. Beide Algemeen Besturen, van Waterschap Reest en Wieden en van Waterschap Groot Salland hebben positief geadviseerd. Er wordt 5,8 miljoen euro ingezet vanuit de reserves. Water Natuurlijk wilde nu nog geen besluit over het inzetten van de reserves in de jaren ná 2016, en in beide waterschappen waren de andere fracties het daarmee eens. Dat bleek in de AB-vergadering van 3 november.

Hans de Jong, Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Hans de Jong opnieuw kandidaat DB-lid

De vijf partijen die in september de coalitieonderhandelingen zijn gestart, zijn het met elkaar eens geworden. Er ligt een akkoord en de kandidaten voor het dagelijks bestuur van het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta zijn bekend. Voor Water Natuurlijk is Hans de Jong opnieuw kandidaat.