Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Particulieren kunnen blauwe diensten leveren aan het waterschap, bijvoorbeeld bij het beheer van sloten.

Beheer en onderhoud: zó moet het niet

Waterschap Groot Salland stelde in 2008 een visie vast op het beheer en onderhoud van watergangen, in de wandeling B&O visie genoemd. Het werd tijd voor een evaluatie. Het evaluatierapport stond op de agenda van het Algemeen Bestuur van 19 november. Eerlijk en hard, zo kwalificeerde Piet de Noord het rapport namens Water Natuurlijk. Het beleid is veel te veel van bovenaf gedropt, er is te weinig naar de betrokkenen geluisterd, en daardoor zijn er forse inschattingsfouten gemaakt.

Het kalf Berap

“Berap is een kalf”

De bestuursrapporage die in de AB-vergadering van 19 november op de agenda stond, gaf nauwelijks aanleiding tot opmerkingen. Behalve dan dat ‘berap’ een vreselijke afkorting is. En de naam van een kalf.

Nevengeul Vlisteren

Kom ook naar nevengeul Vilsteren

Op zaterdagmiddag 21 november wordt de nevengeul bij Vilsteren officieel in gebruik genomen. Iedereen is welkom bij de unieke theatervoorstelling waarmee dat wordt gevierd. De openingshandeling zelf wordt gedaan door bestuurslid Hans de Jong samen met gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel.

Dijkgraaf Marga Kool, gedeputeerde Hester Maij (gedeputeerde Bert Boerman was wegens ziekte afwezig) en DB-lid Hans Peereboom.

Feest bij gemaal Gelderingen

Waterschap Reest en Wieden heeft de afwatering en bemaling van de landbouwpolders bij Scheerwolde sterk verbeterd. Watergangen zijn verbreed, duikers vervangen. De ingebruikname van het vernieuwde gemaal Gelderingen op 16 november 2015 was aanleiding voor een feestje. Omwonenden, vertegenwoordigers van de landbouw en natuurorganisaties, en bestuurders waren erbij. Onder de aanwezigen was ook ons fractielid Piet de Noord.

Pleidooi voor ander belastingstelsel

In het blad Water Governance staat deze maand een artikel van Water Natuurlijk-prominent Guus Beugelink. Hij bepleit daarin de noodzaak om het belastingstelsel van waterschappen te herzien. Water Natuurlijk Groot Salland onderschrijft de noodzaak voor een eerlijker systeem.