Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Hans de Jong van Water Natuurlijk kijkt uit over de Vecht.

Ruimte voor de Vecht deel 2

De Vecht inrichten als een veilige halfnatuurlijke laaglandrivier: dat is de tweede fase van het programma Ruimte voor de Vecht, uit te voeren tussen 2015 en 2018. Water Natuurlijk is positief over de plannen. Naast een duurzame waterveiligheid ziet de fractie ook kansen voor innovatieve vormen van recreatie.

Water in de stad - Zwolle - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Overdracht stedelijk water Zwolle

Water Natuurlijk ziet nieuwe kansen in de overdracht van het stedelijk water in Zwolle. Nu het waterschap verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud van sloten, grachten en vijvers is dit het moment om samen met bewoners, bedrijven en de gemeente te gaan werken aan de klimaatbestendigheid en duurzaamheid.

Jeugdwaterschapsbestuurders mogen blijven

Diverse AB-leden moeten aan het eind van het jaar afscheid nemen van het waterschap: door de fusie vermindert het totale aantal bestuursleden van 48 naar 29. Gelukkig gelden er voor de jeugdwaterschapsbestuurders geen wettelijke regels: ze mogen beiden aanblijven tot hun termijn is afgelopen.

WBP

Waterbeheerplan goede basis voor ambities

In de AB-vergadering van 29 oktober heeft Water Natuurlijk ingestemd met het Waterbeheerplan 2016-2021. Het biedt een prima basis voor de ambities van het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta. Wel maakte fractievoorzitter Marion Wichard enkele opmerkingen, onder meer over de klimaatactieve stad, het visbeleid, natuurbeleving en de kostenbeheersing.

Extra geld voor entree akkoord

Het nieuwe pand voor het nieuwe waterschap blijkt toch een klein minpuntje te hebben: de ingang is lastig te vinden, zeker vanaf de nieuwe parkeerplaats. Water Natuurlijk stemde daarom in met een krediet voor een nieuwe, beter zichtbare entree.

logo Drents Overijsselse Delta

Samenstelling nieuwe fractie definitief

Op dinsdag 27 oktober heeft een speciale commissie de geloofsbrieven van alle kandidaten voor het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta onderzocht. Dat heeft geen verrassingen opgeleverd, en daarmee is de samenstelling van de fractie Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta definitief.