Pleidooi voor ander belastingstelsel

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In het blad Water Governance staat deze maand een artikel van Water Natuurlijk-prominent Guus Beugelink. Hij bepleit daarin de noodzaak om het belastingstelsel van waterschappen te herzien. Water Natuurlijk Groot Salland onderschrijft de noodzaak voor een eerlijker systeem.

Spraakwater is een rubriek in het waterschaps-vakblad Water Governance. Guus Beugelink, die deel uitmaakt van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, schreef daarin op persoonlijke titel het artikel ‘Herziening belastingstelsel waterschappen broodnodig!’

Zijn pleidooi sluit aan bij wat fractievoorzitter Marion Wichard onlangs nog aankaartte in het bestuur van Groot Salland: het principe “De vervuiler / gebruiker betaalt” staat keurig in het Waterbeheerplan 2016-2021, maar het is zaak om daar nu ook vaart achter te zetten. De feitelijke situatie in Groot Salland en fusiepartner Reest en Wieden is niet helemaal te vergelijken met die in De Stichtse Rijnlanden, maar duidelijk is wel dat ook in ons waterschapsgebied stadsbewoners relatief veel meer betalen dan agrariërs.
De manier waarop de waterschappen hun tarieven moeten bepalen voor de verschillende groepen (inwoners, boeren, bedrijven en natuurterreinbeheerders), maakt het lastig om het eerlijk te doen. Daarvoor is een herziening van het belastingstelsel nodig. En dat is precies waar Beugelink in zijn artikel voor pleit.

Klik hier om het artikel te lezen.