Ramptoeristen bij hoog water in Kampen

Bas Woning (r) gidst een groep AB-leden en andere bestuurders langs de punten waar in Kampen de waterkering wordt getest.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Als het een echte ramp was geweest, was dat natuurlijk wat we woensdag 27 september waren: ramptoeristen die eens komen kijk hoe het stijgende water Kampen dreigt te overstromen. Gelukkig was het een oefening.

Vijf waterschappen, vier veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat Oost Nederland, het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) en het ministerie van Defensie hielden van 25 t/m 29 september een grootschalige crisisoefening: ‘Deining & Doorbraak’. Met deze grootschalige oefening willen de waterschappen en andere organisaties goed voorbereid zijn op een situatie van extreem hoog water in de rivieren.

Vrijwilligers

Op woensdag 27 september waren de waterschappen actief met hun dijkwachten, samen met het ministerie van Defensie. Die dag inspecteerden ruim duizend mensen maar liefst 1.147 kilometer rivierdijk. Achter die dijken wonen en werken ruim vier miljoen Nederlanders.
Leden van het Algemeen Bestuur van het waterschap, gemeentebestuurders, en zelfs gasten uit Oostenrijk waren woensdag 27 september in Kampen om daar met eigen ogen te zien hoe de historische stad tegen hoog water wordt beschermd. Een ingenieus systeem dat soms dwars door huizen heen gaat, en dat dankzij zo’n 200 vrijwilligers in een mum van tijd bescherming biedt tegen hoog water.

Vanuit de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta waren Marion Wichard en Piet de Noord aanwezig, van buurwaterschap Rijn en IJssel kwam Ruud Pleune een kijkje nemen. Zou er echt een dreigende ramp zijn geweest, dan hadden we natuurlijk al die vrijwilligers niet voor de voeten moeten lopen, maar nu kregen we dankzij Bas Woning, AB-lid én vrijwilliger, een inkijkje in wat er allemaal nodig is om het systeem in werking te zetten.

Een filmpje op Kampenonline.nl geeft een mooie impressie:

Dreiging van boven

Hans de Vries van WMCN bij Deining en DoorbraakVoorafgaand had Hans de Vries van het Watermanagement Centrum Nederland al inzicht gegeven in de crisisstructuur, de omvang van de oefening, alle factoren waarmee rekening gehouden moet worden en alle organisaties die betrokken zijn.
Eén waarschuwing is op zijn plaats, zoals dijkgraaf Herman Dijk benadrukte: deze oefening gaat over de ‘traditionele’ waterveiligheid: de grote rivieren die kunnen overstromen door toevoer van teveel water, al dan niet gecombineerd met opstuwend water bij een westerstorm. De àndere dreiging is het water dat –door de klimaatveranderingen in steeds heftiger buien- van boven komt. Ook op dat front is er nog veel werk aan de winkel.

En ook op zijn plaats is een compliment aan de medewerkers van het Waterschap: als Deining en Doorbraak net zo uitstekend verloopt als de organisatie van dit VIP-programma, dan geeft dat een heel veilig gevoel.

Meer weten over de oefening? Kijk dan op de site van Waterschap Drents Overijsselse Delta.