Regel tijdig je volmacht om te stemmen

Stem groen!
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het is nog lang niet zover, maar wie nu al weet dat hij of zij niet naar de stembus kan op 15 maart, kan nu al via de eigen gemeente een machtiging regelen om toch een stem te kunnen uitbrengen.

Rond 1 maart ontvangt iedere kiesgerechtigde de stempas voor de verkiezingen voor provinciale staten én voor het waterschap. Wie op 15 maart niet zelf kan stemmen, kan een ander laten stemmen door dat op de achterzijde van je stempas in te vullen. Maar wat als je bijvoorbeeld in het buitenland zit voordat je de stempas krijgt, en dus iemand met jouw stempas kan laten stemmen? Als je je stem niet verloren wilt laten gaan, kun je een verzoek indienen om bij volmacht te stemmen.

Volmacht aanvragen

Zo’n verzoek kun je bij je gemeente indienen. Dat moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023. Iedere kiezer die voor de Provinciale Staten of het Waterschap een stempas krijgt, kan voor jou stemmen. Degene die voor jou stemt, ontvangt een bewijs dat hij of zij voor jou mag stemmen. Deze persoon moet jouw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn of haar eigen stem. Let op: je kunt alleen een kiezer machtigen om voor jou te stemmen als deze kiezer voor dezelfde provincie (Overijssel) / hetzelfde waterschap (Drents Overijsselse Delta) als jij mag stemmen!

Dus: wil je je stem niet verloren laten gaan, en ben je niet in de gelegenheid om via je eigen stempas iemand anders machtigen? Vraag dan bij je eigen gemeente een formulier Model L 8 aan en regel het op tijd!