“Wat vindt Water Natuurlijk: vuurwerk verbieden of niet?”

“Als het na het vuurwerk regent, spoelen de restanten via het riool naar de rioolwaterzuiveringen en het oppervlaktewater. Moeten waterschappen daarom ook een standpunt over vuurwerk hebben ? Of is het voor ‘water’ een incident?”