Tip van Water Natuurlijk: inloopbijeenkomsten dijkversterking Vecht

Het waterschap werkt het komende jaar drie kansrijke oplossingen uit om Dalfsen en Zwolle te beschermen tegen overstromingen. Op 28 en 30 juni kunnen inwoners en andere belangstellenden zich laten bijpraten over de mogelijke aanpak.