Tip van Water Natuurlijk: inloopbijeenkomsten dijkversterking Vecht

Samen werken aan een klimaatbestendig Vechtdal
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het waterschap werkt het komende jaar drie kansrijke oplossingen uit om Dalfsen en Zwolle te beschermen tegen overstromingen. Op 28 en 30 juni kunnen inwoners en andere belangstellenden zich laten bijpraten over de mogelijke aanpak.

Verschillende mogelijkheden worden onderzocht: (1) een versterking op of in de dijk, (2) een versterking aan de landzijde van de dijk óf (3) een versterking aan de rivierzijde van de dijk, én een nevengeul bij Vechterweerd. Ook onderzoekt het waterschap andere initiatieven om aan de dijkversterking te verbinden, bijvoorbeeld extra beleefplekken bij de dijk of het behouden van biodiversiteit. Rond de zomer van 2023 moet bekend zijn welke oplossing de voorkeur heeft en wordt daarover een besluit genomen.
Het project Veilige Vecht is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Aanmelden

Meer informatie over het project Veilige Vecht: klik hier.
Aanmelden voor de inloopbijeenkomsten kan hier.