There’s an app for that!

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Hij is er nog niet: de app waarmee stadsbewoners kunnen zien of het zinnig is hun hemelwaterafvoer af te koppelen. Maar als het aan Water Natuurlijk ligt, komt die er binnenkort wel.


De klimaatveranderingen maken maatregelen zowel in de stad als op het platteland nodig. Wat stadsbewoners zelf kunnen doen, is bijvoorbeeld het afkoppelen van hun hemelwaterafvoer. Maar niet overal is dat ook effectief: veel nieuwere wijken hebben bijvoorbeeld al gescheiden rioolsystemen, zodat afkoppelen van de regenpijp helemaal geen zin heeft.

Daarom heeft Water Natuurlijk bij de begrotingsbehandeling voorgesteld om een app te laten ontwikkelen waarmee iemand heel snel kan zien of het in zijn of haar situatie wel zinnig is om af te koppelen. En misschien daar ook andere tips kan vinden om wateroverlast of hittestress te voorkomen.

Portefeuillehouder Hans de Jong zegde toe hiermee aan de slag te gaan.