Twee projecten van Drents Overijsselse Delta dingen mee naar waterinnovatieprijs

proef Hessenpoort
Medewerker Tony Flameling legt op locatie aan de leden van het Algemeen Bestuur uit hoe de proef met pure zuurstof werkt.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Eens in de twee jaar wordt de waterinnovatieprijs uitgereikt. Dit keer zijn maar liefst twee projecten van het waterschap Drents Overijsselse Delta genomineerd voor deze prijs. Water Natuurlijk juicht innovaties toe en is trots op deze projecten die bijdragen aan een duurzame toekomst.

De twee projecten van ons waterschap zijn genomineerd in twee verschillende categorieën: Dijken van de Toekomst, en Gezonde leefomgeving.

Dijken van de Toekomst

In deze categorie is een oplossing voor piping genomineerd. Piping is de situatie dat er water ónder een kade of dijk stroomt als gevolg van een groot waterstandsverschil. Dat verzwakt de kade of dijk enorm, en levert dus een gevaar voor de veiligheid op.
WDODelta zet ‘stoorlaagvermenging’ in als oplossing voor piping bij dijken met een zandige bodem met dunne, ondiepe stoorlagen. Deze oplossing, die gebruik maakt van eenvoudige middelen, is significant goedkoper en duurzamer dan traditionele maatregelen en heeft een kleinere impact op de omgeving.

Gezonde leefomgeving

In deze categorie is Smart energy hub Zwolle – RWZI Hessenpoort genomineerd. Deze innovatie vermindert het energieverbruik van een rioolwaterzuivering (rwzi) met 50% door toepassing van pure zuurstof in het zuiveringsproces; het vermindert bovendien de broeikasgasemissies daarvan met minimaal 80%, biedt een oplossing voor de netcongestie en het tekort aan groene brandstof voor de transportsector. Op het rwzi-terrein zal ondernemer H2Go groene brandstof in de vorm van waterstof (H2) gaan produceren.
Het project is gestart toen Marion Wichard namens Water Natuurlijk als dagelijks bestuurder van het waterschap verantwoordelijk was voor onder meer de rioolwaterzuiveringen, en dus ook voor dit project.