Bouwen in de uiteraarden, kan dat nog wel?

Natuurderij Keizersrande
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De uitgebreide vraag die gesteld werd tijdens het campagnevoeren in Deventer: ”Hoe kan het dat in de uiterwaarden toch nog gebouwd wordt, zoals de Natuurderij?”


Zaterdag 7 maart gingen de kandidaten van Water Natuurlijk Groot Salland op pad, onder meer in Wijhe, Deventer, Kampen en Zwolle. Van diverse kanten kwamen vragen, variërend van “wanneer zijn er dan verkiezingen?” tot heel concrete vragen. Een vraag in die laatste categorie ging over de Natuurderij. Dat is een landbouwbedrijf bij Deventer, voluit Natuurderij Keizersrande genaamd, waar veel aandacht wordt besteed aan landschappelijke en natuurkwaliteiten. Zo wordt bijvoorbeeld veel rekening gehouden met de weidevogels. Weliswaar zijn de bedrijfsgebouwen in de uiterwaarden van de IJssel geplaatst, maar wel achter bestaande waardevolle bebossing, en zodanig dat de doorstroming nauwelijks wordt beperkt. Daarnaast is de doorstroming van de IJssel enorm vergroot door het graven van een nevengeul.

Rol voor grazers

Het vee van de Natuurderij is niet alleen belangrijk voor het agrarische bedrijf, maar is ook een middel om de begroeiing in het stroombed van de rivier laag te houden. Hierdoor is ook de doorstroming gewaarborgd.
Tot slot vinden op het bedrijf ook edcuatieve activiteiten plaats, en zijn wandelroutes in de omgeving uitgezet.

Voorbeeldfunctie

Al met al vindt Water Natuurlijk de Natuurderij een prachtig voorbeeld hoe veiligheid tegen overstromingen kan samengaan met recreatie, natuur, landschap en economie.
Meer informatie over de Natuurderij Keizersrande: www.keizersrande.nl