Water Natuurlijk enthousiast over vernieuwende proef op Hessenpoort

proef Hessenpoort
Medewerker Tony Flameling legt op locatie aan de leden van het Algemeen Bestuur uit hoe de proef met pure zuurstof werkt.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Met het onderzoeksproject “Smart Energy Hub” zet het waterschap in op een forse energiebesparing op de rioolwaterzuivering (rwzi) Hessenpoort in Zwolle. In het Algemeen Bestuur van 20 september was fractievoorzitter Obe Brandsma van Water Natuurlijk enthousiast over dit toekomstgerichte project. Het levert forse energiebesparing op, en daarnaast kan ook waterstof worden vermarkt.

Allereerst heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta in samenwerking met de STOWA vooronderzoek gedaan op de rwzi Hessenpoort naar het zuiveren van afvalwater met pure zuurstof. De eerste resultaten waren veelbelovend: het zuiveringsproces verliep goed en er is een grote potentie voor energiebesparing. Daarom wordt nu als vervolgstap een onderzoeksproject voorgesteld.

Halvering energiegebruik

Het onderzoeksproject “Smart Energy Hub” draait om het plaatsen van een elekrolyser op de rwzi in plaats van de traditionele beluchting. Het effect hiervan is dat er geen beluchtingsenergie meer nodig is. Resultaat: het elektriciteitsverbruik van de rwzi kan naar verwachting halveren. De waterstof die geproduceerd wordt, kan worden vermarkt door het bedrijf H2-GO, dat partner is in deze proef. Het onderzoeksproject duurt 5 jaar.

Medio juni heeft het Algemeen Bestuur het project bezocht en zich laten informeren over de technische details. Fractievoorzitter Obe Brandsma van Water Natuurlijk gaf aan het een veelbelovend project te vinden. Niet alleen omdat het fors energie kan besparen en waterstof levert, maar ook omdat het bij succes breder kan worden uitgerold naar andere rioolwaterzuiveringen in ons waterschap én daarbuiten. Het project kan zo flink bijdragen aan de energietransitie.
De kosten van 1.7 miljoen worden voor 7 ton gedekt vanuit een subsidie. Met H2-Go gaat het waterschap een publiek-private samenwerking aan, waarbij H2-GO de waterstof vermarkt. Een deskundigenteam vanuit waterschappen en Stowa begeleidt het project.

Onderzoek naar warmte

Bij de waterstofproductie komt naast zuurstof ook warmte vrij. Parallel aan de zuurstofproef wordt daarom ook onderzocht wat het zgn. warmteprofiel is, en hoe die warmte nuttig gebruikt kan worden. Zeker in deze tijd van energiecrisis vindt Water Natuurlijk dit soort proeven zeer welkom. Op de vraag of bij succes het project eerder kan worden uitgerold dan na 5 jaar, gaf portefeuillehouder Marion Wichard aan dat wel te verwachten, maar dat zal moeten blijken uit de tussentijdse monitoring.

Het project kreeg brede steun in het Algemeen Bestuur.