Water Natuurlijk houdt vast aan kwijtschelding waterschapsbelastingen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Inwoners met een laag inkomen kunnen onder voorwaarden kwijtschelding krijgen van de waterschapsbelastingen. Dat is al jaren de praktijk in ons waterschap, ook al vóór de fusie. In het coalitieakkoord, bij de start van Drents Overijsselse Delta, is afgesproken dat het bestaande kwijtscheldingsbeleid wordt voortgezet. Op verzoek van de VVD debatteerde het Algemeen Bestuur op 16 oktober toch weer over het kwijtscheldingsbeleid. Piet de Noord maakte duidelijk dat Water Natuurlijk onverkort vasthoud aan de gemaakte afspraken.

In het coalitieakkoord is naast de afspraak om het kwijtscheldingsbeleid te handhaven ook afgesproken om onderzoek te doen naar de uitvoeringspraktijk. Dat onderzoek werd dit voorjaar afgerond, en gaf geen aanleiding om veranderingen door te voeren. Waterschap Drents Overijsselse Delta richt zich bij het kwijtscheldingsbeleid helemaal naar de praktijk in de gemeenten: die kennen immers de sociale problematiek het beste.

VVD wil snijden in de kwijtschelding

Maar het onderzoek werd door de VVD aangegrepen om opnieuw het debat over het kwijtscheldingsbeleid aan te gaan. VVD-woordvoerder Ad Nijhuis stelde dat hij niet tegen de kwijtschelding was, maar hij wilde wel veranderingen, zoals het beperken tot de groep die minder dan 90 procent  van het minimum inkomen heeft. Piet de Noord stelde dat kwijtschelding een zaak is van maatschappelijk fatsoen en solidariteit. Hij verweet de VVD weg te lopen van de afspraak in de coalitie. De motie van de VVD, waarin het huidige beleid problematisch werd genoemd en om nieuw onderzoek werd gevraagd, kon dan ook op geen enkel begrip van Water Natuurlijk rekenen. De VVD besloot uiteindelijk de motie niet in stemming te brengen.

Debat hoort in verkiezingscampagne

Als de VVD het niet eens is met de kwijtscheldingspraktijk in een gemeente, moet dat in die gemeenteraad of desnoods in de Tweede Kamer worden aangekaart, maar niet in het waterschapsbestuur: het waterschap voert dat beleid immers niet zelf uit. En als de VVD verandering wil in het kwijtscheldingsbeleid, en er flink in wil snijden, moet de VVD dat volgens Water Natuurlijk in haar verkiezingsprogramma opnemen, zodat er in de campagne over gedebatteerd kan worden. De kiezer kan zich dan uitspreken. Er is geen twijfel over waar Water Natuurlijk voor staat: het huidige beleid handhaven, en voor de uitvoering vertrouwen op de praktijk in de gemeenten.