Water Natuurlijk juicht pilot cellulosewinning toe

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van dinsdag 20 april heeft de fractie van Water Natuurlijk ingestemd met het voorstel van het DB om een pilot uit te voeren voor het terugwinnen van cellulose -voornamelijk wc-papier- bij de rioolwaterzuivering in Dalfsen. De onderzoekspilot zal 1,5 jaar duren en gaat 1,2 miljoen euro kosten. Definitieve besluitvorming is uitgesteld tot de meivergadering.

Het voorstel vind zijn basis in het Grondstoffenakkoord 2017 en de Watervisie van het waterschap. De fractie heeft de steun uitgesproken voor het voorstel omdat het past in het streven naar duurzaamheid en circulariteit. Er wordt samengewerkt met het onderwijs, bedrijven uit de regio en andere waterschappen. Mogelijk kan er voor het project subsidie worden ontvangen, maar dat is voor de fractie niet bepalend. Ook los van eventuele subsidie-ontvangst is het voorstel een mooi voorbeeld van hoe gewerkt kan worden aan een betere wereld. Er wordt onder meer efficiencyverbetering van de waterzuivering beoogd, en er zijn ook al afzetmarkten voor de teruggewonnen cellulose in beeld. Met het laatste wordt gedacht aan de asfaltindustrie en de biobased chemicaliënproductie.

Voorstel aangehouden

Er is voor het pilotproject geen sluitende businesscase, hetgeen voor een aantal  fracties aanleiding was tot het stellen van een groot aantal vragen. Dat was reden voor het DB om het voorstel aan te houden. In de meivergadering zal het voorstel opnieuw worden geagendeerd, voorzien van de extra gevraagde informatie.