Water Natuurlijk mede-indiener motie diervriendelijker muskusrattenbestrijding

muskusrat
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de vergadering van het algemeen bestuur op 5 maart heeft Water Natuurlijk een motie van de Partij voor de Dieren medeondertekend. Hierin dringen beide partijen aan op een goed onderzoek naar de mogelijkheden om de verdrinkingsvallen voor het vangen van muskusratten uit te faseren en te vervangen door meer diervriendelijke manieren van doden van muskusratten. Ook omdat er steeds minder muskusratten worden gevangen, is het verstandig de vangstrategie hierop aan te passen. Daarbij passen mogelijk ook andere vangtechnieken.

Verdrinkingsvallen worden door waterschappen gebruikt om muskusratten te vangen. De vallen zijn daarbij (deels) onder water geplaatst, Hierdoor sterft een deel van de gevangen dieren een langzame verdrinkingsdood. Daarnaast bestaat de bijvangst (ongewenste vangsten van andere dieren) ongeveer 10% (link naar artikel).

Iedereen eens, toch geen unanimiteit

Tijdens de vergadering ontstond een goede inhoudelijke discussie. Hierbij werd duidelijk dat zonder uitzondering de fracties inhoudelijk het doel van de motie ondersteunen om het lijden van gevangen dieren zoveel mogelijk te beperken. Voor de meeste fracties was ook duidelijk dat een onderzoek over de mogelijkheden van het uitfaseren van verdrinkingsvallen een goed idee is. Helaas leek het alsof dit bij partijen een koudwatervrees opriep, waardoor de motie niet op een meerderheid kon rekenen. Wel is het onderwerp ‘exotenbestrijding’ nu goed aan bod gekomen waardoor we onze mening en standpunten goed hebben kunnen aangeven.

Wettelijke taak voor waterschappen

Planten en dieren verdienen bescherming. Ze worden alleen bestreden wanneer dit moet vanuit veiligheid, wettelijke taken of biodiversiteitsverlies. Muskusratten vormen een gevaar omdat ze holen en gangen in dijken graven en nesten maken met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Dat kan verzakkingen in dijken en kades veroorzaken. In het ergste geval kunnen dijken doorbreken en loopt een polder onder water. Ze zijn ook schadelijk omdat ze planten wegvreten en inheemse diersoorten verdringen, vooral vogels die in het riet leven.