Water Natuurlijk stemt in met extra geld exotenbestrijding

Water Natuurlijk stemde 21 november in met een structurele verhoging van het jaarlijkse budget van 300.000 euro voor de bestrijding van invasieve exoten. Zo moet de inheemse natuur beter worden beschermd tegen planten en dieren die hier oorspronkelijk niet voorkomen, en die zich zo snel vermeerderen dat ze schadelijk zijn.