Matthijs Jansen

Water Natuurlijk wil biodiversiteit weer op de agenda hebben

Tijdens de bestuursvergadering van 4 juni heeft Matthijs Jansen namens de fractie aandacht gevraagd voor het ingekomen stuk ‘Tussenevaluatie biodiversiteit 2024’. De tussenevaluatie stond geagendeerd als ingekomen stuk . Dit betekent dat tijdens de vergadering geen tijd is gereserveerd om het stuk uitgebreid te bespreken. Dankzij het verzoek van Water Natuurlijk komt het onderwerp ‘Biodiversiteit’ op een volgende vergadering als bespreekonderwerp terug.

Domeinweg oude stuw

Water Natuurlijk akkoord met projectvoorstel Domeinweg

De fractie Water Natuurlijk is in de AB vergadering van 16 april akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van 2,47 miljoen euro voor het realiseren van het project Domeinweg. In het project wordt een deel van de wateroverlast in het gebied opgelost. Water Natuurlijk had graag gezien dat dit project meer toekomstbestendig zou worden uitgevoerd. Dat gaat helaas nu niet gebeuren.

muskusrat

Water Natuurlijk mede-indiener motie diervriendelijker muskusrattenbestrijding

In de vergadering van het algemeen bestuur op 5 maart heeft Water Natuurlijk een motie van de Partij voor de dieren medeondertekend. Hierin dringen beide partijen aan op een goed onderzoek naar de mogelijkheden om de verdrinkingsvallen voor het vangen van muskusratten uit te faseren en te vervangen door meer diervriendelijke manieren van doden van muskusratten. Ook omdat er steeds minder muskusratten worden gevangen, is het verstandig de vangstrategie hierop aan te passen. Daarbij passen mogelijk ook andere vangtechnieken.

Exotengroei in een sloot

Water Natuurlijk stemt in met extra geld exotenbestrijding

Water Natuurlijk stemde 21 november in met een structurele verhoging van het jaarlijkse budget van 300.000 euro voor de bestrijding van invasieve exoten. Zo moet de inheemse natuur beter worden beschermd tegen planten en dieren die hier oorspronkelijk niet voorkomen, en die zich zo snel vermeerderen dat ze schadelijk zijn.