Water Natuurlijk werkt aan verkiezingsprogramma

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In mei hebben de leden van Water Natuurlijk het verkiezingsprogramma vastgesteld. Nu is het aan de regio’s om deze basis verder uit te werken. Elk waterschapsgebied is immers anders, en dat kan een andere focus opleveren.

In november stellen de leden van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta het verkiezingsprogramma 2023-2027 voor het eigen waterschapsgebied vast. In de aanloop daarnaartoe kunnen niet alleen de leden, maar ook allerlei partijen in de achterban meedenken en input leveren. Voor de leden is een eerste digitale bijeenkomst gepland op 28 september, andere partijen hebben een uitnodiging gekregen om hun input aan te leveren.
Het huidige verkiezingsprogramma én het in mei vastgestelde landelijke programma is hier te vinden.

Wie geen lid is van Water Natuurlijk, maar toch een suggestie wil doen voor het programma, kan een mailtje sturen naar programma@waternatuurlijkdodelta.nl.