Waterschap gaat zich breed inzetten voor biodiversiteit

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De achteruitgang van biodiversiteit is een breed maatschappelijk probleem. Op initiatief van de waterschapspartijen Water Natuurlijk en Natuur Geborgd in 2019 is nu door het Waterschap Drents Overijsselse Delta een beleidsnotitie biodiversiteit opgesteld. Een motie van Water Natuurlijk om hier in de bedrijfsvoering actief en integraal op in te zetten werd door alle partijen gesteund.

Waterschap Drents Overijsselse Delta draagt op diverse terreinen bij aan de biodiversiteit, maar tot nu toe ontbrak een gericht beleid. In het Algemeen Bestuur van 25 februari is hier nader invulling aan gegeven. Uit de notitie blijkt dat het waterschap op diverse terreinen hard werkt om de biodiversiteit te verbeteren zoals bij herinrichting van beken, natuurvriendelijke oevers en vispassages. Bij onderhoud en beheer worden echter veel kansen nog niet benut.

Voorbeeldfunctie

Namens Water Natuurlijk sprak fractievoorzitter Obe Brandsma zijn waardering uit voor de notitie biodiversiteit, maar hij vond in het huidige invulling het waterschap te veel leunen op initiatieven van derden. Water Natuurlijk is van mening dat het waterschap zelf verantwoordelijkheid moeten nemen en hiervoor moeten stáán. Als het waterschap intentieverklaringen ondertekent, moeten het die ook in de praktijk waarmaken. Van partijen als landbouw en natuur worden stappen gevraagd voor herstel van de biodiversiteit; overheden, dus ook waterschappen, hebben hierin een voorbeeldfunctie.

Unaniem

In een motie vroeg Brandsma het Dagelijks bestuur om biodiversiteit te betrekken bij alle beleidsvoorstellen die betrekking hebben op inrichting en beheer, en om biodiversiteit integraal te betrekken bij de bedrijfsvoering. In het Algemeen Bestuur werd de motie door alle partijen unaniem ondersteund.

2020-02-25-motie-biodiversiteit

Klik hier om de motie te downloaden.

1 Reactie
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Piet de Noord
Gast
Piet de Noord
27 februari 2020 09:33

Prima werk, dames en heren!