Werkbezoek: goed gedrag belonen moet mogelijk worden

kringloopboer Erik Valk
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Hoe kun je zorgen voor een eerlijker verdeling van de waterschapslasten, en kun je goed gedrag belonen? Voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta is dit een van belangrijk punt uit het programma voor de komende jaren. Om zicht te krijgen op hoe de regels in de praktijk uitpakken, gaat de fractie van Water Natuurlijk DODelta zaterdag 27 februari op werkbezoek bij kringloopboer Erik Valk. Leden van Water Natuurlijk en andere geïnteresseerden zijn welkom om aan te schuiven.

Dat het waterschap goed gedrag niet beloont, komt vooral omdat de ’macht’ van het waterschapsbestuur beperkt is: de regels rond waterschapsbelasting en –heffingen zijn In de wet vastgelegd. Maar ook die wet is, met de nodige vasthoudendheid, uiteindelijk wel te veranderen. Daar wil Water Natuurlijk zich de komende tijd ook nadrukkelijk voor inzetten.

De vervuiler betaalt (niet)

Bioboeren en kringloopboeren zoals Erik Valk in Broekland, die ook voorzitter is van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu, vervuilen hun grond en het water veel minder dan traditionele boeren. Hoewel het rendement vaak minder is, doen ze dat toch met hart en ziel, vanuit de overtuiging dat deze werkwijze de beste is voor ons milieu en onze gezondheid. Dat de kosten voor onder meer de waterschapslasten hetzelfde zijn als voor hun ‘reguliere’ collega’s, steekt wel een beetje: goed gedrag wordt op deze manier niet beloond, en het principe “de vervuiler betaalt” wordt zo niet toegepast.

Eerlijker systeem vraagt tijd

Water Natuurlijk heeft al vaak aandacht gevraagd voor dit punt, en gelukkig is in het Waterbeheerplan 2016-2021 voor het gebied van Drents Overijsselse Delta expliciet vastgelegd dat er een betere invulling nodig is van het principe van “de gebruiker / vervuiler betaalt”. Bovendien is onlangs een landelijke commissie gestart met een onderzoek naar een eerlijker belastingsysteem voor de waterschappen. Het zal een kwestie van lange adem zijn voordat er iets verandert, maar het besef dat dat nodig is, dringt steeds meer door.

Welkom bij werkbezoek

De fractie van Water Natuurlijk DODelta gaat zaterdag 27 februari van 10.00 tot 12.00 uur op werkbezoek bij Erik en Rianne Valk in Broekland om te zien en te horen waar kringloopboeren in de praktijk tegenaan lopen. Leden van Water Natuurlijk en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Er zijn geen kosten aan verbonden; aanmelding vooraf is wel noodzakelijk. Dat kan t/m 23 februari via www.waternatuurlijkdodelta.nl/aanmelden-27-februari.