Wisseling in regiobestuur Water Natuurlijk Oost

logo Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In een digitale ledenvergadering hebben de leden van Water Natuurlijk regio Oost op 20 januari 2021 afscheid genomen van Robert Scholma. Tegelijkertijd zijn twee nieuwe bestuursleden bij acclamatie benoemd: Betty van Leeuwen en Jeannet Bos.


Voor Betty van Leeuwen uit Dalfsen is het waterschap een vertrouwde organisatie: in haar eerdere managementfunctie bij Natuurmonumenten kwamen veel waterbeheer aspecten voorbij, en een aantal jaren geleden was ze lid van het toenmalige Waterschap Groot Salland. “Ik ben lid geworden van Water Natuurlijk omdat er belangrijke zaken spelen waarbij water betrokken is. Klimaatkwesties, verdroging, vasthouden van water, residuen van gif en andere stoffen in het water. De stikstofkwestie. Zoet-zout, peilen die per publiek doel verschillend worden beoordeeld enzovoorts. Juist nu is het van groot belang dat er mensen in de waterschapsbesturen meedraaien die gericht zijn op het groene aspect van het waterbeheer.”

De Meppelse Jeannet Bos heeft weliswaar geen ervaring binnen een waterschap, maar wel in de algemene politiek: sinds 2018 is ze gemeenteraadslid. Daarnaast ondersteunt ze voor enkele uren per week de D66-Statenfractie in Drenthe. Over haar drijfveer om lid te worden van Water Natuurlijk en zich aan te melden voor een bestuursfunctie: “Omdat ik graag meer van de problematiek rondom watermanagement wil weten, heb ik gereageerd op de vacature De natuur is voor mij het startpunt voor elke ontwikkeling, en daarin is water onmisbaar. Ik zet me daar graag voor in!”

Bij een digitale vergadering is het lastig om bloemen te overhandigen, maar zowel scheidend bestuurslid Robert Scholma als de beide nieuwe bestuursleden kregen de belofte van voorzitter Wybren Bakker dat die nog volgen.