Zeven nieuwe bestuursleden voor Water Natuurlijk regio Oost

Regiovergadering Water Natuurlijk regio Oost op 24 april 2023
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk regio Oost heeft een nieuw bestuur. Op een goed bezochte ledenvergadering in Nijverdal kozen de leden maar liefst zeven nieuwe bestuursleden. Samen met de zittende bestuursleden Anja ter Harmsel (voorzitter) en Betty van Leeuwen vormen zij een sterk team dat de vereniging Water Natuurlijk in onze regio tot nog grotere bloei kan brengen.

Regio Oost is een van de grotere regio’s van Water Natuurlijk. De regio omvat het grondgebied van twee waterschappen: Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen. Door allerlei omstandigheden was het aantal bestuursleden gedaald tot een minimum van 3 leden. Op de ledenvergadering van 24 april meldden zich maar liefst zeven nieuwe kandidaten, die door de aanwezigen allen tot bestuurslid werden gekozen.

Interim-secretaris Piet de Noord trad af, zodat het nieuwe bestuur nu 9 leden telt:

  • Anja ter Harmsel (Nijverdal), voorzitter
  • Wilfred Beens (Deventer), secretaris
  • Ed van Lamoen (Enschede), penningmeester
  • Marion Kappeyne van de Copello ( Deventer)
  • Betty van Leeuwen (Dalfsen)
  • Martin Mulder (Almelo)
  • Bernd Ongena (Goor)
  • Henk Veenstra (Nijverdal)
  • Jan Gerrit Zomer (Staphorst)

Nu de verkiezingen voor de waterschapsbesturen achter de rug zijn kan de aandacht van het bestuur weer vooral uitgaan naar de uitbouw van een actieve ledenvereniging. In het afgelopen jaar is het aantal leden sterk gegroeid. Er zijn nu 185 leden, ruim het dubbele van een jaar geleden.