Actie na waterveiligheidsrapportage

waterveiligheidsrapportage
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het waterschap heeft een rapportage opgesteld over het werk aan de waterveiligheid in 2016. Piet de Noord vroeg om dergelijke rapportages te bundelen, en verwerkt in één jaarverslag aan het AB aan te bieden.

De waterveiligheidsrapportage stond onder de ingekomen stukken op de agenda van de AB-vergadering van 28 februari. Piet de Noord complimenteerde het DB met de heldere rapportage, maar vroeg wel om voortaan alle voortgangsrapportages over 2016 te bundelen in het jaarverslag. Dan kan op één moment, in één document, verantwoording worden afgelegd over het werk van het waterschap. Dat is ook voor burgers overzichtelijker.

Actie al in gang gezet

DB-lid Hans de Jong legde uit dat deze eerste rapportage bedoeld is voor de audit van de Inspectie leefomgeving en Transport, en dus niet kon wachten tot het jaarverslag. De rapportage laat zien dat er geen directe gevaren zijn met onze keringen, maar dat er nog veel moet verbeteren. Bij Zwolle, en tussen Zwolle en Olst zijn de eerste HWBP (Hoog Water Beschermingsprogramma) projecten al begonnen.