Amke Vrielink in de spotlights

Amke Vrielink, kandidaat voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op de kandidatenlijst van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta staan meer dan 40 kandidaten: allemaal mensen  die de groene stem in het waterschap luider willen laten klinken. Wie zijn deze mensen, en wat drijft hen? In de serie ‘in de spotlights’ stelt een aantal van hen zich voor. Dit keer: Amke Vrielink uit Dalfsen, die op de tweede plaats op de lijst staat.

Samenwerken aan een groene en duurzame toekomst voor ons allemaal.

Met mijn gezin woon ik in het buitengebied van het mooie Dalfsen. In het dagelijks leven werk ik als projectmanager aan publieke bouwprojecten. Al van jongs af aan heb ik een voorliefde voor natuur en water, daarom heb ik gekozen om mij in te zetten voor Water Natuurlijk.

De invloed van de klimaatverandering zorgt dat we het water anders moeten gaan beheersen. Dat maakt dat we voor belangrijke keuzes komen te staan. Ik vind het belangrijk dat er duurzame en sociale keuzes worden gemaakt waarbij oog is voor de samenleving en iedereen mee kan doen. Circulariteit en hergebruik van water moeten centraal staan alsook het verhogen van de biodiversiteit en verminderen van energieverbruik.

Hoe belangrijk het werk van het waterschap is voor onze leefomgeving zou ik meer bekendheid willen geven bij de inwoners.  Duidelijk maken hoe keuzes tot stand komen en onderzoeken hoe we samen kunnen werken aan een betere leefomgeving. Participatie en samenwerking met alle partijen in het gebied van het waterschap vind ik belangrijk.

In het waterschap kan ik mijn passie voor techniek,  samenwerking, cultuur en een betere wereld kwijt. Mijn inzet zal gericht zijn op een duurzaam en sociaal waterschap waarbij samenwerking centraal staat. Samen met anderen werken aan duurzaam waterbeheer, goede waterveiligheid en de lasten eerlijk delen. Zorgen voor een plek waar mensen zich thuis voelen en waar zij kunnen genieten.

waterschapsverkiezingen 15 maart 2023