Antwoord over het vroege maaien

Particulieren kunnen blauwe diensten leveren aan het waterschap, bijvoorbeeld bij het beheer van sloten.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Half mei stelde Water Natuurlijk een vraag aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap: is het echt nodig dat er al voor 1 juni wordt gemaaid? De fractie kreeg al snel een antwoord, en is bijna helemaal tevreden.

Vanuit de achterban kreeg Water Natuurlijk de vraag waarom het waterschap al begin mei aan het maaien is geslagen. Volgens de Flora- en Faunawet mag dat pas vanaf 1 juni, om geen onnodige schade te veroorzaken aan beschermde plant- en diersoorten (lees hier het eerdere bericht). Inmiddels heeft het Dagelijks Bestuur antwoord gegeven, dat we hier graag delen: brief beantwoorden vragen over vroegtijdig maaien

Niet alleen digitaal samenwerken

De fractie is tevreden met de uitgebreide beantwoorden, maar zal op één punt nog terugkomen. In de brief staat dat er wordt samengewerkt met andere (natuur)organisaties, met als meest tastbare product de ontwikkeling van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De fractie zou graag zien dat er niet alleen digitaal, maar ook heel direct samengewerkt wordt met lokale en regionale natuurorganisaties zoals het IVN of KNNV. Hun medewerkers en vrijwilligers kennen vaak het gebied op hun duimpje en kunnen waardevolle aanvullende informatie leveren. Juist in gevallen waar door omstandigheden van de norm afgeweken moet worden, kan kennis van die omstandigheden en de actuele situatie in een gebied bijdragen aan optimale besluitvorming en draagvlak voor dat besluit.