Belastingkantoor laat forse steken vallen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Belastingkantoor GBLT “vergeet” een aantal belastingaanslagen op te leggen. Omdat de termijnen intussen verstreken zijn, kan dat ook niet meer gerepareerd worden. Een strop van meer dan een ton voor ons waterschap. Water Natuurlijk wil regelmatiger geïnformeerd worden.


Waterschap DODelta laat het innen van de waterschapsbelastingen over aan het GBLT. Dat belastingkantoor verzorgt de belastingen van enkele waterschappen en gemeenten. Zo’n gemeenschappelijk kantoor heeft natuurlijk vele voordelen, maar de sterke groei van het kantoor heeft ook al de nodige problemen opgeleverd. En het grote nadeel is dat de rechtstreekse controle door het Algemeen Bestuur onmogelijk wordt. In de laatste commissievergadering moest DB-lid Herman Odink zich verantwoorden over deze fout, maar hij is maar één van de leden van het bestuur van GBLT.

Missers voorkomen

Herman Odink liet weten dat de fout wel was geconstateerd, maar dat het signaal niet doorgekomen was in de top van de organisatie. Dat heeft geleid tot een plan van aanpak met ingrijpende maatregelen, en Odink meldde dat hij nu het volste vertrouwen heeft dat dit soort missers niet meer zal komen.
Het is niet voor het eerst dat GBLT fouten maakt, reden waarom Water Natuurlijk die toezegging nog niet helemaal voldoende, en vroeg hem om in elke commissievergadering te rapporteren over de voortgang van het plan. Dat zegde portefeuillehouder Herman Odink toe.