Bestuurder Marion Wichard verlaat waterschap

Marion Wichard
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Voor het eerst sinds Water Natuurlijk in het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta zit, maakt de partij geen deel uit van de coalitie. Dat had anders gekund en gemoeten, vindt voormalig lijsttrekker Marion Wichard. Zij was de afgelopen vier jaar lid van het Dagelijks Bestuur. Het buitensluiten van Water Natuurlijk is voor haar reden om niet terug te keren. Op 30 mei komt een einde aan haar rol als waterschapsbestuurder en loco-dijkgraaf.

“Het waterschap kent nog het monistische systeem, waarbij een lid van het Dagelijks Bestuur -zeg maar de wethouder van het waterschap- gekozen moet zijn.” zegt Wichard. Formeel is zij dus óók lid van het Algemeen Bestuur. Toch kiest ze ervoor die plaats niet in te nemen. “De bestuurlijke rol van een DB-lid is fundamenteel anders dan die van een AB-lid. In het AB zullen stukken aan de orde komen uit dossiers waar ik zelf als dagelijks bestuurder verantwoordelijk voor was, of waar ik zelf nog de lijnen voor heb uitgezet. Het is denkbaar dat mijn opvolger op veel thema’s andere keuzes gaat maken. Ik wil het mijn fractie niet aandoen dat ik zo’n zure, cynische ex-bestuurder wordt voor wie die keuzes nooit goed zijn.”

Zorgen

Pijnlijk vind ze haar afscheid wel. “Ik had me heel graag ook de komende vier jaar ingezet om te sturen op de ambities die het Algemeen Bestuur de afgelopen jaren in beleid heeft vastgelegd. Uitdagingen genoeg: de waterkwaliteit is nog altijd niet best, de droogte is een enorme bedreiging voor onze natuur.” Ze maakt zich oprecht grote zorgen. “Mijn hart ligt vooral bij alle uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt: versterking van biodiversiteit, energietransitie, circulariteit. Belangrijke maatschappelijke thema’s die ik helaas niet terugvindt in het nieuwe coalitieakkoord.” Veel meer dan dat wil ze er niet over kwijt. “Het is aan de fractie om daar een standpunt over in te nemen, en ik heb er alle vertrouwen in dat ze dat de komende jaren heel goed gaan doen.”

Gemiste kans

Wat Wichard betreurt is de gemiste kans om verbinding tot stand te brengen. De nieuwe coalitie heeft slechts 45 procent van de stemmen gehaald. Een substantieel deel van de kiezers wordt nu dus uitgesloten. “Als je écht polarisatie wil tegengaan en zoekt naar breed draagvlak, zoals BBB steeds heeft verkondigd, en als je écht bereid bent om samen te kijken naar wat er in het waterschapsgebied nodig is voor álle inwoners en niet alleen de boeren, dan kan ik de uitsluiting van Water Natuurlijk door BBB niet verklaren.”

Afscheid

Haar vertrek bij Waterschap Drents Overijsselse Delta is voor Marion Wichard overigens niet hetzelfde als een vertrek bij Water Natuurlijk. Er is de komende jaren nog genoeg te doen om de partij verder uit te bouwen. “Ik weet nu nog niet welke rol ik daarin zou kunnen of willen spelen. Daar ga ik de komende tijd nog eens rustig over nadenken. En wie iets aardigs tegen me wil zeggen over wat we de afgelopen jaren hebben bereikt, hoop ik te ontmoeten op mijn afscheidsreceptie bij het waterschap op 14 juni.”