Wat hebben jullie te maken met bijen?

honingbijen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De uitgebreide vraag is: “Ik zag dat een van jullie kandidaten imker is. Wat heeft Water Natuurlijk eigenlijk te maken met bijen?”

Bijen hebben het moeilijk en dreigen te verdwijnen uit het landelijk gebied. Dat geldt voor de door imkers gehouden Honingbij, maar zeker ook voor de wilde soortgenoten. Een van de oorzaken is het gebrek aan voedsel. Er zijn minder bloemen, onder andere door de intensieve manier van boeren. In Waterschap Groot Salland is het dijkbeheer gericht op een afwisselende vegetatie, waardoor de dijken beter bestand zijn tegen de erosie bij hoge waterstanden en golfslag. Dijken worden niet meer bemest, en pas laat in het seizoen gemaaid. Hierdoor kunnen veel planten zaden vormen en zich verder verspreiden. De honderden kilometers kaden en dijken kunnen zo ook fungeren als een voedselbron voor bijen. Natuur en veiligheid gaan zo samen, en dat is een belangrijke punt in het programma van Water Natuurlijk.

Teeltvrije zones

Daarnaast streven we in het landelijk gebied naar teeltvrije zones langs de sloten. Die zones kunnen bijvoorbeeld ingezaaid worden als bloemrijk grasland. Zo kunnen ze fungeren als voedselbron voor bijen en vlinders, én is de kans op vervuiling van het water door meststoffen en ‘gewasbeschermingsmiddelen’ veel kleiner.