Blijven genieten in, op en rond het water

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Een evaluatie van het beleid recreatief medegebruik voor gronden van het waterschap stond op de agenda van de bestuursvergadering van 19 april. Het dagelijks bestuur stelde voor het huidige beleid voort te zetten met een jaarlijks budget van 50.000 euro voor de subsidieregeling ‘Genieten van Water’ tot 2027.

Ed Piek stelde namens de fractie van Water Natuurlijk vast dat het een heldere evaluatie is en het gevoerde beleid conform het coalitieakkoord is. Het is goed de eigendommen die een aanzienlijk deel van het buitengebied uitmaken daar waar mogelijk passief open te stellen gezien het maatschappelijk belang’  Water Natuurlijk wil hierop blijven inzetten, uiteraard in goed overleg met het gebied, aangrenzende eigenaren en betrokken partners. Niet overal kan alles, en het beperken van overlast, o.a. zwerfvuil en loslopende honden, is een belangrijk punt in combinatie met de handhaafbaarheid.

Subsidieregeling

De voorgestelde verlenging van de jaarlijkse bijdrage voor het recreatiefmedegebruik tot 2027 ondersteunde hij van harte. Wel is het zaak daarover actiever te communiceren en meer publiciteit te zoeken bij de uitvoering van projecten. De subsidieregeling is nu te weinig bekend en daarmee laten we kansen liggen.

Waterbewustzijn

Water Natuurlijk is van mening dat het recreatief gebruik kan bijdragen aan waterbewustzijn en hiermee kan het waterschap haar werk beter in beeld brengen. Een mooie kans die we moeten pakken! Hierbij is het noodzakelijk goede kennis te hebben van het recreatieve gebruik van de eigendommen van het waterschap door recreanten en omwonenden. Kennis over dat gebruik zal ons helpen de juiste dingen te doen. Ed Piek vraagt hiervoor dan ook meer aandacht.