Boeken ‘oude’ waterschappen nu echt gesloten

jaarstukken 2015 - Waterschap Groot Salland - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De jaarrekeningen over 2015 van de ‘oude’ waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden zijn vastgesteld. Water Natuurlijk was tevreden over de verslaglegging, en ook over de resultaten. De meeste plannen zijn uitgevoerd, en ook financieel is alles redelijk volgens plan verlopen. Dat vonden ook andere fracties in het AB, en zo konden de boeken van deze ‘oude’ waterschappen nu definitief gesloten worden.

Het is alweer een half jaar geleden dat de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden fuseerden. Maar de jaarrekeningen over 2015 moesten nog worden vastgesteld, en dat gebeurde door het AB van Drents Overijsselse Delta, in de vergadering van 28 juni 2016. De behandeling was noodgedwongen wat summier: het bleef beperkt tot de verantwoording. Conclusies trekken voor de toekomst was niet goed mogelijk, met twee zulke verschillende documenten.

Lager resultaat verklaarbaar

Water Natuurlijk-woordvoerder Piet de Noord constateerde namens de fractie dat de meeste maatregelen die beide waterschappen zich hadden voorgenomen, wel zijn uitgevoerd, ondanks dat tegelijkertijd ook de fusie werd voorbereid. Financieel gezien week de uitkomst bij Groot Salland nauwelijks af van de begroting, bij Reest en Wieden viel het resultaat wel € 800.000 lager uit dan begroot. Maar dat had ook alles te maken met de verkoop van het waterschapskantoor in Meppel. Dat kantoor stond voor een hoog bedrag in de boeken, en er moest ongeveer € 1,4 miljoen op afgeschreven worden. Als je daar rekening mee houdt is het financiële resultaat heel behoorlijk. De fractie stemde dan ook in met het vaststellen van beide jaarrekeningen.