Bossen en bodems stoten meer CO2 uit dan ze vastleggen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Bossen en andere vegetatie leggen jaarlijks bijna 3,6 megaton CO2 vanuit de atmosfeer vast in biomassa. Zo wordt 2 procent van de jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot gecompenseerd. Echter, door voortdurende ontwatering van veengebieden, voornamelijk voor de landbouw, stoten deze gebieden jaarlijks bijna 7 megaton CO2, vrijwel het dubbele, uit.


Dit blijkt uit een experimentele studie van het CBS en de Wageningen Universiteit. In opdracht van de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben zij de Nederlandse koolstofhuishouding in kaart gebracht in de Natuurlijk Kapitaalrekeningen. De resultaten van deze studie zijn op 6 november 2017 gepubliceerd.

Water Natuurlijk zal deze informatie betrekken bij de discussie die binnenkort in Waterschap Drents Overijsselse Delta gevoerd zal worden over de problemen van de veenweiden en bodemdaling.

Lees het hele bericht op cbs.nl of het  nieuwsbericht op VK.nl.