Veenweide

Peil verhogen in veenweidegebied, mag dat?

Door het peil te verhogen, kan het waterschap ervoor zorgen dat veenweidegebieden natter blijven, en daardoor minder broeikasgas uitstoten. Maar is deze technische maatregel ook juridisch mogelijk? Martijn van Gils en Frank Groothuijse van de Universiteit Utrecht laten zien dat de juridische mogelijkheden voor waterschappen beperkt zijn, als alleen wordt gekeken naar het specifieke doel van broeikasgasreductie. 

Veenweide Mastenbroek

Werkt onderwaterdrainage wel?

Onderwaterdrainage wordt met name in de zomer gebruikt om water uit de sloot naar de veenweides te laten lopen. Precies andersom dus dan de normale landbouwdrainage die probeert het grondwaterpeil laag te houden. Doel is om verdere bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan. Experts twijfelen nu aan het effect.

Nieuwe versie bodemdalingskaarten maken klimaateffect inzichtelijk

Nederland zakt al 1000 jaar door menselijke activiteiten en zal de komende decennia blijven zakken als er geen maatregelen worden genomen. Nieuwe kaarten van Deltares zijn nauwkeuriger en gebruiksvriendelijker; ze laten goed zien hoeveel daling er in een gebied tot 2050 optreedt als er geen beperkende maatregelen worden getroffen.

Bossen en bodems stoten meer CO2 uit dan ze vastleggen

Bossen en andere vegetatie leggen jaarlijks bijna 3,6 megaton CO2 vanuit de atmosfeer vast in biomassa. Zo wordt 2 procent van de jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot gecompenseerd. Door voortdurende ontwatering van veengebieden, voornamelijk voor de landbouw, stoten deze gebieden echter jaarlijks bijna 7 megaton CO2, vrijwel het dubbele, uit.