Veenweide

Veenweide Mastenbroek

Werkt onderwaterdrainage wel?

Onderwaterdrainage wordt met name in de zomer gebruikt om water uit de sloot naar de veenweides te laten lopen. Precies andersom dus dan de normale landbouwdrainage die probeert het grondwaterpeil laag te houden. Doel is om verdere bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan. Experts twijfelen nu aan het effect.

Bossen en bodems stoten meer CO2 uit dan ze vastleggen

Bossen en andere vegetatie leggen jaarlijks bijna 3,6 megaton CO2 vanuit de atmosfeer vast in biomassa. Zo wordt 2 procent van de jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot gecompenseerd. Door voortdurende ontwatering van veengebieden, voornamelijk voor de landbouw, stoten deze gebieden echter jaarlijks bijna 7 megaton CO2, vrijwel het dubbele, uit.