Cadeautje aan de inwoners: 16 ijsvogelwanden

IJsvogel
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

16 jaar heeft Waterschap Reest & Wieden bestaan. Op 23 februari zijn als herinnering hieraan 16 ijsvogelwanden geopend. Ze bieden broedgelegenheid voor de ijsvogel, het symbool van Reest & Wieden.

Per 1 januari 2016 zijn de waterschappen Reest & Wieden en Groot Salland gefuseerd tot Waterschap Drents Overijsselse Delta. Op initiatief van Mark Tuit (PvdA), Obe Brandsma (Water Natuurlijk) en Gerard van den Berg (Natuur Geborgd) is destijds besloten tot de inrichting van 16 ijsvogelwanden als afscheidscadeau van Reest & Wieden aan de bevolking. De 16 wanden staan voor de 16 jaar dat dit waterschap heeft bestaan. Ze bieden broedgelegenheid voor de ijsvogel, dat het symbool was van Reest & Wieden.

Vrijwilligers

Op 23 februari zijn deze wanden bij onstuimig weer, maar onder brede belangstelling van alle betrokken partijen geopend. Landschapsbeheer Drenthe heeft samen met vrijwilligers dit project uitgevoerd, en zorgt ook voor het vervolgbeheer. Het onderhoud bestaat vooral uit het afsteken van de wanden en eventueel terugsnoeien van hinderlijke vegetatie. Daarnaast worden de nestplaatsen minimaal twee keer per broedseizoen gecontroleerd op gebruik.