Marion Wichard

Marion Wichard, kandidaat Water Natuurlijk Groot Salland

Marion Wichard

fractievoorzitter

marion.wichard @ waternatuurlijk.nl

06 4618 2636

 

icon-30-twitter   icon-30-facebook-square   icon-30-linkedin

Al ruim dertig jaar woon ik samen met mijn man in Kampen, dicht bij de IJssel. Ik ben zelfstandig ondernemer, en werk als adviseur strategische communicatie en projectmanager een of meer dagen per week vanuit mijn kantoor in Lelystad, maar ook veel vanuit huis of bij mijn klanten op locatie. 
Naast mijn werk en mijn studies (rechten en recht, bestuur en management) ben ik ook altijd actief geweest als vrijwilliger. Zo ben ik lang regiosecretaris van D66 Overijssel geweest, en ben ik mede-oprichter en zes jaar lang voorzitter geweest van het Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen.

Bij de waterschapsverkiezingen in 2008 ben ik betrokken geraakt bij het waterschap: als je zo dicht bij het water woont, en weet hoe hoog het water komt als de dijk zou doorbreken, dan is dat misschien ook wel logisch. Daarnaast vond ik dat het waterschapsbestuur wel een beetje democratischer en vernieuwender zou kunnen, en ook evenwichtiger samengesteld: meer vrouwen, meer mensen uit de stad.

Voor mij is Water Natuurlijk een logische keuze, omdat het een onafhankelijke waterschapspartij is, die niet is gebonden aan landelijke of lokale partijprogramma’s, maar echt kan kijken naar wat er nodig is voor waterveiligheid en vooral hoe we ons gebied mooi en groen kunnen houden. Met mijn ondernemersachtergrond heb ik daarbij zeker oog voor de economische kant.
Water Natuurlijk staat ook voor meer openheid, iets waarvoor ik me de afgelopen jaren heb ingezet. Er is ade laatste jaren al het nodige verbeterd, maar het zou nog altijd beter kunnen. Ik vind dat het waterschap eerder en beter de inwoners van Drents Overijsselse Delta moet betrekken bij alle beslissingen die de komende jaren nodig zijn. Het is nu meer dan ooit nodig om de inwoners van het op één na grootste waterschap goed te betrekken bij alles wat er –ook door de klimaatveranderingen- op ons afkomt!