Dirk-Siert Schoonman voorgedragen als dijkgraaf

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op 28 april heeft het Algemeen Bestuur unaniem besloten om Dirk-Siert Schoonman bij de Kroon aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf van WDODelta. Hij volgt daarmee de in augustus vorig jaar overleden Herman Dijk.

Verbindend, vernieuwend en toekomstgericht

Het waterschap was op zoek naar een dijkgraaf die verbindend, vernieuwend en toekomstgericht is. Met Dirk-Siert Schoonman denkt het Algemeen Bestuur deze te hebben gevonden. De voorgedragen dijkgraaf is een veelzijdig bestuurder en nu Heemraad (Dagelijks Bestuur) bij waterschap Vallei en Veluwe. De fractie van Water Natuurlijk ziet uit naar een prettige  samenwerking met oog voor een duurzame toekomst.

De aanbeveling voor de dijkgraaf wordt nu ter beschouwing voorgelegd aan de Colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Overijssel. Daarna gaat de aanbeveling naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor benoeming bij koninklijk besluit.