Vecht

de Vecht

Water Natuurlijk teleurgesteld over terugtrekking Koersdocument Vecht

Het Koersdocument Vecht is opgesteld om richting te geven aan de ontwikkeling van de Vecht tot een veilige en levende rivier. Water Natuurlijk vindt het zeer teleurstellend dat er op 7 maart vanuit de landbouwhoek bezwaar werd gemaakt. Toen de stemmen dreigden te staken, heeft het Dagelijks Bestuur het stuk tot nader orde teruggetrokken.

Efficiënter aanpak bij veiligheid Vecht

Voor de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) worden twee trajecten verkend: Vecht-Zwolle en Vecht-Dalfsen West. Op 9 juli stelde het Dagelijks Bestuur voor om deze trajecten samen te nemen en hiervoor een gezamenlijk plan van aanpak op te stellen, omdat dit efficiënter zou zijn. Water Natuurlijk heeft ingestemd met dit voorstel.

Vissers willen meer verbinding met waterschap

Het zag er een beetje uit als een kofferbakverkoop: directeur Ed Piek van Sportvisserij Oost-Nederland (SVON) legde aan de hand van een kaart uit waar bij de Vecht er vraagstukken zijn. Het gaat onder meer over vismigratie, toegankelijkheid van paden en looprechten. Een delegatie van Water Natuurlijk, PvdA en de fractie Natuur Geborgd liet zich op locatie informeren.

Antje Kingma en de vissers in de Vecht

Wijzer over water: over vismigratie, looprecht en meer

Onlangs heeft de fractie van Water Natuurlijk in samenwerking met de fracties Natuur Geborgd en PvdA, een ‘stadsdijkwandeling’ georganiseerd: een korte bijeenkomst voor een kleine groep ‘natuurrelaties’ op een locatie waar zichtbaar is welke vraagstukken spelen voor het waterschap. Dat smaakt naar meer.