Excursie IJsseldelta-Zuid

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

VVM, het netwerk voor milieuprofessionals, organiseert een excursie IJsseldelta-Zuid. Ook niet-leden zijn 22 september welkom.

De bypass ten zuiden van Kampen moet in combinatie met de reeds uitgevoerde zomerbedverlaging van de Beneden-IJssel met circa twee meter voor voldoende veiligheid zorgen. Daarnaast moet het project nevenvoordelen opleveren voor recreatie, wonen en natuur. Op 22 september kunt u mee met VVM op excursie naar dit omvangrijke project IJsseldelta-Zuid.

IJsseldelta-Zuid is een van de circa dertig projecten in het kader van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. In fase 1 vindt nagenoeg al het groot grondverzet plaats. In fase 2 wordt de kering bij Roggebotsluis verwijderd, waardoor de hoogwatergeul in open verbinding staat met het Vossemeer. Onlangs heeft de minister Schultz (IenM) besloten om de uitvoering van de tweede fase naar voren te halen. Dit betekent dat de werkzaamheden al in 2022 afgerond kunnen zijn, drie jaar eerder dan was voorzien. Al met al een groot project en een complex proces.

Het MER heeft een sturende rol gespeeld in de vormgeving van het project. Het op basis hiervan gekozen voorkeursalternatief vormde het vertrekpunt voor het inrichtingsplan en een aanvulling op het MER. Het uitvoeren van de verschillende milieuonderzoeken voor deze aanvulling en het uitwerken van het inrichtingsplan zijn daarbij – in een iteratief proces – gelijk opgelopen.

Meer informatie over het programma en de kosten zijn hier te vinden.

2 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
jpbetlem
Gast
jpbetlem
23 september 2016 15:52

Op 23 september krijg ik een uitnodiging voor een excursie op 22 september?!