Feest bij gemaal Gelderingen

Dijkgraaf Marga Kool, gedeputeerde Hester Maij (gedeputeerde Bert Boerman was wegens ziekte afwezig) en DB-lid Hans Peereboom.
Dijkgraaf Marga Kool, gedeputeerde Hester Maij (gedeputeerde Bert Boerman was wegens ziekte afwezig) en DB-lid Hans Peereboom.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Waterschap Reest en Wieden heeft de afwatering en bemaling van de landbouwpolders bij Scheerwolde sterk verbeterd. Watergangen zijn verbreed, duikers vervangen. De ingebruikname van het vernieuwde gemaal Gelderingen op 16 november 2015 was aanleiding voor een feestje. Omwonenden, vertegenwoordigers van de landbouw en natuurorganisaties, en bestuurders waren erbij. Onder de aanwezigen was ook ons fractielid Piet de Noord.

de dansende fontein

de dansende fontein

Reest en Wieden had feestelijk uitgepakt op 16 november. Met een fraai waterballet van fonteinen bewegend op muziek en met vuurwerk stelden gedeputeerde Hester Maij en DB-lid Hans Peereboom het monumentale gemaal weer in werking.

Flexibel peilbeheer

Met het verbreden van watergangen en het vervangen van duikers heeft het waterschap de afgelopen maanden gewerkt aan een betere waterhuishouding van de polders Gelderingen, Wetering-Oost, Halfweg en Giethoorn. De omstandigheden in het project vroegen om slimme innovaties zoals bij het plaatsen van de beschoeiingen. De palen (half hardhout en half grenen) werden met gebruikmaking waterdruk geplaatst. Knap was ook dat bij de aanleg van een meer dan manshoge duiker onder de N333 de weg gen moment afgesloten moest worden. Het is één van de Water op Maat projecten van Reest en Wieden. De werkzaamheden maken een flexibel peilbeheer mogelijk. Dat is nodig om zowel aan de belangen van de boeren in de landbouwpolders als die van de natuur in de aanliggende Natura 2000 gebieden tegemoet te kunnen komen. Reest en Wieden heeft in dit project samengewerkt met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de gemeente Steenwijkerland en de provincie Overijssel.

Pareltjes voor Drents Overijsselse Delta

Het feestje gaf Piet de Noord een goede gelegenheid eens een kijkje te nemen bij Waterschap Reest en Wieden. Vanaf 1 januari a.s. gaat Reest en Wieden immers samen met Groot Salland in Waterschap Drents Overijsselse Delta. Vanuit Groot Salland gezien kunnen er nu alvast enkele pareltjes worden toegevoegd aan al het moois dat een waterschap te bieden heeft: een historisch polderlandschap, tot stand gekomen dank zij de werkverschaffing in de crisis van de jaren ’30 van de vorige eeuw, en een monumentaal gemaal uit 1933. Gemaal Gelderingen werd destijds geopend door de minister van Sociale Zaken, J.R. Slotemaker de Bruïne. Gemaal Gelderingen heet dan eigenlijk ook Gemaal Slotemaker de Bruïne.

Successen moet je op zijn tijd vieren. Bij Reest en Wieden hebben ze laten zien hoe je dat doet. Die aanpak moet zeker mee naar de Drents Overijsselse Delta.