Fractie vergadert 21 november over begroting waterschap

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De fractievergadering op woensdag 21 november is voor het overgrote deel gewijd aan de voorbereiding van de begrotingsvergadering van het AB op 27 november. Wie meer wil weten over de waterschapsfinanciën is ook welkom bij de Deltabijeenkomst van het waterschap zelf op dinsdag 20 november. Dan wordt technische uitleg gegeven over de stukken.


De vergaderingen van het waterschap zijn altijd openbaar; aanmelden is niet noodzakelijk. De stukken zijn te vinden op het bestuurlijke deel van de site (klik hier) van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Aanmelden

Wie de fractievergadering van Water Natuurlijk wil bijwonen, is ook welkom: graag wel van tevoren aanmelden: het gebouw van het waterschap is buiten kantoortijden niet altijd even goed toegankelijk, dus is het handig als we weten wie er komt.