Fractie Water Natuurlijk op “dijkexperience” Stenendijk in Hasselt

Stenendijk bij Hasselt
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op woensdag 5 oktober 2022 organiseerde Waterschap Drents Overijsselse Delta een “dijkexperience” bij het project Stenendijk te Hasselt. En een experience was het! Een hele middag konden geïnteresseerden het bouwterrein bezoeken. Water Natuurlijk maakte van deze kans graag gebruik. Immers: de fractie had bij de behandeling van dit bijzondere, integrale project in de bestuurszaal volmondig ingestemd. Dit was dé mogelijkheid om te beoordelen of de vertaling van bestuursdocument naar uitvoering op een juiste wijze plaatsvindt.

Een bijzonder project, met een mooie aanleiding en met een goede samenwerking door alle partijen. Zo begon de waterschapsmedewerker de heldere uitleg over het waarom van dit project. In de voorbereiding de bestuurlijke samenwerking tussen verschillende overheden, nu tijdens de uitvoering door de alliantie (adviesbureaus en aannemers). Na een korte uitleg over het (historische) waterschapswerk van Waterschap Drents Overijsselse Delta, kwamen al snel de aannemers aan het woord.

Herstel Stenen kade

Enthousiast werd uitgelegd hoe de “renovatie” van deze cultuurhistorische muur wordt opgepakt. Ambachtswerk in optima forma! Bijzondere aandacht van Water Natuurlijk ging uit het natuurlijke deel: de biodiversiteit. Het vanzelfsprekende in de uitleg van een metselaar sprak boekdelen. “Flora, fauna, ja, daar ga je natuurlijk zorgvuldig mee om.” Speciale aandacht gaat uit naar de korstmossen. “Kijk, deze worden gespaard. Behalve als het echt niet anders kan, maar dan alleen in overleg met een ecoloog.” Daarbij wordt speciale kalk gebruikt in de mortel. Op deze kalk gedijen de aanwezige korstmossen goed op de nieuwe delen in de dijk en zal herstel snel plaatsvinden. En daar wordt Water Natuurlijk weer blij van.

Aanbrengen stalen damwand

Een mooie innovatie werd hier getoond. De damwanden worden geluidloos en trillingsvrij in de dijk gedrukt door een elektrisch aangedreven machine. Een “heimachine” speciaal voor dit werk ontwikkeld. Door deze innovatie is de standzekerheid van de stenen dijk gegarandeerd en wordt de CO2-uitstoot tot een minimum beperkt.

Tevreden gingen we huiswaarts. De beloften gedaan in de bestuurszaal worden volledig waargemaakt. Cultuurhistorie, recreatie, biodiversiteit, duurzaamheid en waterveiligheid gaan in dit project hand in hand. De gedrevenheid, de vanzelfsprekendheid en het enthousiasme waarmee de vertegenwoordigers van de aannemers uitleg gaven (en het werk uitvoeren) is de grootste winst.

Een groot compliment voor allen die hebben bijgedragen aan deze experience.