Fractievergadering 16 maart vervroegd

Voorzittershamer
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op woensdag 16 maart vergadert de fractie van Water Natuurlijk over onder meer de AB-vergadering van 22 maart. Het tijdstip is wat vervroegd, zodat de fractieleden de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen in hun gemeente kunnen bijwonen.

De vergadering start om 18.30 uur, en vindt opnieuw in digitale vorm plaats. Wie interesse heeft om de vergadering digitaal bij te wonen, kan contact opnemen met fractiesecretaris Ed Piek.

Hoofdmoot van de bespreking vormen de stukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 22 maart. Deze zijn hier te vinden. Op de agenda staan onder meer

  • het projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle
  • en tussenrapportage over de aanpak van biodiversiteitsherstel
  • het beleidskader DuurzaamDOEN over energietransitie, broeikasgasreductie en circulariteit, en
  • het Startdocument gebiedsgerichte aanpak Noord-West Overijssel.

Ook de AB-vergadering is openbaar. Voor het eerst in lange (corona)tijd vindt deze weer fysiek plaats. De vergaderingen worden altijd gestreamd, zodat iedereen deze ook thuis kan volgen.