Fusie is een feit

Water Natuurlijk - de waterschappen in Oost-Nederland
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is een feit. Of in elk geval bijna: de Drentse Staten hebben afgelopen woensdag groen licht gegeven voor de fusie van de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden.

Water Natuurlijk Groot Salland is blij met deze uitkomst. Dat klinkt misschien vreemd voor een partij die eerder tegen de fusie stemde. Maar onze fractie heeft zich steeds loyaal opgesteld tegenover het democratisch genomen meerderheidsbesluit. Bovendien waren de voorbereidingen inmiddels zo ver gevorderd dat terugkomen op dat besluit eigenlijk niet denkbaar was. Zeker voor de medewerkers van beide waterschappen is het goed dat er nu duidelijkheid is.

Tempo

De vertraagde besluitvorming in Provinciale Staten maakt wel dat allerlei processen nu in heel hoog tempo moeten worden doorlopen, en dat ook het Algemeen Bestuur heel wat besluiten zal moeten nemen, en dus heel wat zal vergaderen de komende vier maanden. De twee Water Natuurlijk-fracties werken daarbij nu al nauw samen, en we zullen ook zelf de nodige stappen nemen om per 1 januari 2016 verder te gaan als Water Natuurlijk Drenths Overijsselse Delta. Via website en nieuwsbrief houden we iedereen graag op de hoogte van het proces.