Geanimeerde conferentie Grip op medicijnresten

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het afvalwater kan in de zuiveringsinstallaties in het algemeen goed schoongemaakt worden. Maar resten van medicijnen, die via de urine in het riool terecht komen, vormen een toenemend probleem. Onderzoek toont aan dat mensen best bereid zijn mee te werken aan schoner water, als hen dat gevraagd wordt.

Waterschap Groot Salland startte samen met het Deventer Ziekenhuis een proef onder de naam GRIP om te zorgen dat medicijnresten niet in het riool verdwijnen. Patiënten die voor een CT scan contrastvloeistof moesten innemen, werd gevraagd de urine in plaszakken op te vangen. Op 16 december werden de resultaten van de proef op een conferentie gepresenteerd. Belangrijkste conclusie: mensen zijn best bereid mee te werken aan schoner water, als hen dat gevraagd wordt.

Probleem van niemand

Op de conferentie kwamen verschillende projecten aan de orde. Niet alleen in Nederland, ook  elders in Europa zijn veel mensen bezig met de vraag “Wat zijn de gevolgen van al die medicijnresten in ons water, en wat kunnen we er aan doen om ze te voorkomen?” Waterschap Groot Salland en het Deventer Ziekenhuis konden met trots de eigen resultaten presenteren. Zij hebben hun nek uitgestoken. Want zoals DB-lid Hans de Jong (Water Natuurlijk) in zijn inleiding al meldde: een van de knelpunten is dat het probleem van iedereen, en daarmee dus van niemand is. Het ligt steeds aan de rand van de eigen kerntaak. Daarom is het zo belangrijk dat er organisaties zijn die toch maar het initiatief nemen, en anderen in de gehele keten meeslepen.

Voorkomen is beter….

Het GRIP-onderzoek richtte zich op gedragsverandering. Uit de proef bleek dat de grote meerderheid van de betrokken patiënten de plaszakken gebruikten, dat de meerderheid bereid was mee te werken aan de oplossing van het probleem en dat ongeveer de helft vond dat je niet de verantwoordelijkheid voor dit probleem op een ander (lees de waterschappen) moet afschuiven. Ruim 100 mensen kwamen op de conferentie af. Uit de gezondheidszorg, de wetenschap en natuurlijk uit de watersector. Maar een belangrijke sector ontbrak: de farmaceutische industrie. Dat was jammer. Want hoe positief de resultaten van GRIP ook zijn: er is nog veel te weinig kennis voorhanden. Niemand kan serieus denken dat er géén nadelige gevolgen zijn van medicijnresten, maar wat precies de gevolgen zijn en hoe ze zijn te voorkomen, dat weten we niet. In elk geval is het dan zinvol te beginnen bij de bron: de fabrikant van de medicijnen. Dat vonden ook de patiënten uit het GRIP onderzoek: 52% was van mening dat het beter was medicijnen milieuvriendelijk te maken dan patiënten te vragen hun urine in plaszakken op te vangen.

Vervolg onzeker

Het ziekenhuis en het waterschap zullen samen met de provincie Overijssel (die meebetaalde) en onderzoeksinstituut STOWA binnenkort bezien of er mogelijkheden zijn voor vervolgonderzoek. Water Natuurlijk vindt de inzet van het Waterschap een goede zaak. Maar de crux zal zijn om voldoende partners te vinden. Want eigenlijk vindt iedereen dat de ander aan zet is…….

Lees meer over de resultaten van het onderzoek in het online GRIP-magazine: http://grip.podium.nl/