Hebben jullie ook onderwijsmateriaal?

Droppie Water
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Onlangs kregen we de volgende vraag: “Ik zit in het onderwijs en wil een project rond water doen. Heeft Water Natuurlijk daar ook materiaal voor?”


Water Natuurlijk heeft zelf geen educatiemateriaal, maar de waterschappen doen veel aan voorlichting en educatie. Bij Waterschap Groot Salland heeft Hans de Jong, die voor Water Natuurlijk in het Dagelijks Bestuur zit, educatie in portefeuille.

Op www.droppiewater.nl is de gratis digibordmodule Droppie Water te vinden, met spelletjes en weetjes voor kinderen in de groepen 1 t/m 8, en lesmodules voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8. Hiermee leren kinderen aan de hand van klikplaten, proefjes, werkbladen en filmpjes over alle facetten van water. De lesmodule is lesstofvervangend en sluit aan bij het curriculumvoorstel watereducatie van het SLO. De thema’s die aan bod komen zijn waterkringloop, water en leven, veilig water, water door buizen, het schoonmaken van rioolwater en het werk van het waterschap.

Groot Salland

Naast dit landelijke programma doet Waterschap Groot Salland nog veel andere dingen, zoals rondleidingen, excursies en gastlessen, er is een YouTube-kanaal met leuke filmpjes en animaties, en hulp bij spreekbeurten.
Kijk voor alle informatie op www.wgs.nl/leren-water.