Hoe zit dat met het waterschap en GBLT?

GBLT
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De uitgebreide vraag is: “Ik heb een vervelende ervaring met het GBLT naar aanleiding van een vraag die ik had over de waterschapsbelasting. Ik voel me onheus behandeld. Wat vindt Water Natuurlijk daarvan?”

Het GBLT is het kantoor dat voor Waterschap Groot Salland en diverse andere overheden de belastingen int. Voor de uitvoering van die taak zijn servicenormen afgesproken die het GBLT hoort na te leven: voor de belastingbetaler is het GBLT tenslotte een soort vooruitgeschoven post van het waterschap. Via het algemeen bestuur van het GBLT houdt het waterschap de vinger aan de pols bij het GBLT. Het is dus een uitvoeringsorganisatie op afstand.

Incident

In een persoonlijk gesprek met de vragensteller bleek dat er sprake was van een wat langduriger telefoonstoring bij GBLT, zodat hij geen contact kreeg. Toen hij zich vervolgens aan de balie meldde, voelde hij zich niet erg vriendelijk behandeld.
Het kan natuurlijk gebeuren dat het klantcontact niet loopt zoals het zou moeten, ondanks de normen die in het dienstverleningshandvest zijn vastgelegd. Voor die gevallen is een goede klachtenprocedure beschikbaar, en ons advies is daarom ook om daarvan gebruik te maken.

Water Natuurlijk gaat ervan uit dat er in dit geval sprake is van een incident, en dat klachten adequaat door GBLT worden opgelost. Mocht toch blijken dat er een structureel probleem is, dan zal Water Natuurlijk het waterschap vragen dat bij het GBLT aan de orde te stellen.