Hoe zorgelijk is de situatie rond de droogte?

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De vraag die iederéén zich stelt in deze warme dagen: hoe zit het met de droogte, en wat doet het waterschap daar eigenlijk aan?

Er lijkt nog geen einde te komen aan de warmte, en afgezien van een enkel onweersbuitje laat de buienradar weinig variatie zien: het is en blijft droog. Behalve de wijnboeren in ons gebied snakt zo’n beetje iedereen wel naar een stevige bui, want die droogte begint inmiddels voor behoorlijk wat problemen te zorgen.

Prioriteiten landelijk vastgelegd

Rijkswaterstaat, de waterschappen, provincies, het KNMI overleggen nu wekelijks over het watertekort. Voor de manier waarop het water wordt verdeeld, gelden landelijke regels: in de Waterwet is in de zgn. verdringingsreeks vastgelegd waarvoor het water bij beperkte beschikbaarheid gebruikt mag worden. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit. Dat betekent dat dijken nat worden gehouden om te voorkomen dat ze afschuiven. De hoogste prioriteit geldt ook in gevallen waar onomkeerbare schade dreigt voor natuur, voor zover gebonden aan de bodemgesteldheid.
Meer informatie over de verdringingsreeks: www.infomil.nl of bekijk hier een filmpje met een korte uitleg.

Beregeningsverbod en blauwalg

In het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta worden de nodige maatregelen genomen. Zo mag op veel plaatsen geen vee meer op de dijk, mag geen oppervlaktewater worden gebruikt voor het beregenen van het land, en wordt het schutten van boten sterk beperkt. Ook controleert het waterschap scherp op blauwalg, dat in veel plassen de zwempret bederft.  In een apart onderdeel op de site kan iedereen de actuele informatie over de droogte vinden, en is er een inmiddels lange lijst van vragen en antwoorden. Ook is een speciaal telefoonnummer ingesteld.
Kijk voor alle berichtgeving over de droogte in Zwolle en omgeving op wdodelta.nl/droogte/

Toekomst

Zorgelijk is ook het signaal dat door de klimaatverandering dit soort hete zomers vaker zullen voorkomen. De vraag of ons waterschap daar voldoende op is voorbereid, zal de fractie van Water Natuurlijk later dit jaar aan de orde stellen in het waterschapsbestuur.