Informateur adviseert brede coalitie voor Waterschap DODelta

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Direct na de installatie van het nieuwe Algemeen Bestuur op 28 maart heeft informateur Martijn Dadema met alle elf fracties in het waterschap gesproken over de nieuw te vormen coalitie. Het advies wordt besproken in een extra AB-vergadering op 17 april. Kern daarvan: vorm een coalitie van Water Natuurlijk, VVD, Ongebouwd, Bedrijven en ChristenUnie.

Direct na de verkiezingen was Martijn Dadema aangezocht door Water Natuurlijk, die bij de verkiezingen als grootste partij uit de bus kwam. In de informatieronde lag de nadruk op de vraag wat de belangrijkste programmatische hoofpunten én eventuele breekpunten zijn, en wat coalities zijn die kunnen rekenen op een stabiel Dagelijks Bestuur.

Verschillen overbrugbaar

Water Natuurlijk is blij met het advies dat vandaag openbaar is gemaakt: de combinatie van Water Natuurlijk, VVD, Ongebouwd, Bedrijven en ChristenUnie is de variant die op brede steun kan rekenen, en die ook voldoende bestuurlijke continuïteit biedt. De inhoudelijke verschillen beoordeelt de informateur als overbrugbaar, en ook Water Natuurlijk verwacht dat. Daarover zullen de beoogde coalitiepartners in de nu volgende formatieronde met elkaar tot overeenstemming moeten komen.

Extra AB-vergadering

Om het advies én het nu volgende formatieproces met alle partijen te delen, en om de vaart erin te houden, is op verzoek van Water Natuurlijk een extra AB-vergadering belegd op woensdag 17 april om 19.00 uur. Daarin zal informateur Dadema zijn bevindingen en advies toelichten.