Inspraak gestart voor project Zandwetering Wijhe

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Tot 1 maart 2019 ligt het projectplan voor het deeltraject Zandwetering Wijhe voor inspraak ter inzage. Onderdeel van het plan is het vispasseerbaar maken van twee stuwen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het aanbrengen van lokale versmallingen en het aanbrengen van beschaduwing.

Door het toepassen van deze maatregelen zal de waterkwaliteit verbeteren. Dat draagt bij aan het halen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), die voor de Zandwetering niet pas in 2027, maar al in 2021 behaald moet worden. De aanleg van natuurvriendelijke oevers en het toepassen van bekkens in de watergang dragen bij aan de opgave rond de Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). Water wordt langer vastgehouden en droogtestress wordt tegengegaan. Een goede zaak, nu het klimaat zulk grillig weer met zich meebrengt, vindt Water Natuurlijk.

Bij alle aanpassingen worden ook enkele reguliere onderhoudswerkzaamheden meegenomen, zoals baggeren en het lokaal verbeteren van de onderhoudspaden. Op die manier houdt het waterschap de kosten in de hand.

Uitgebreide informatie is te vinden op de site van Waterschap Drents Overijsselse Delta.