inspraak

Inspraak gestart voor project Zandwetering Wijhe

Tot 1 maart ligt het projectplan voor het deeltraject Zandwetering Wijhe voor inspraak ter inzage. Onderdeel van het plan is het vispasseerbaar maken van twee stuwen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het aanbrengen van lokale versmallingen en het aanbrengen van beschaduwing.

waterberging Heino

Inspraak waterberging Heino van start

Het dagelijks bestuur van Waterschap Groot Salland heeft op 24 februari 2015 het projectplan waterberging Veldhoekerweg in Heino in ontwerp vastgesteld. Het ligt nu ter inzage. Reageren kan tot 28 april. Water Natuurlijk voorziet vooralsnog geen problemen. 

waterbeheerplan Waterschap Groot Salland

Handige site voor nieuwe waterbeheerplan

Water Natuurlijk was al tevreden over de inhoud van het ontwerp-waterbeheerplan. Nog beter is dat de plannen nu via een speciale website goed toegankelijk zijn voor iedereen. Dat maakt het makkelijker om per thema te kijken wat de voorstellen precies inhouden, en om erop te reageren.