Internationale vrouwendag: Water Natuurlijk viert meeste vrouwelijke lijstrekkers

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk heeft bij de komende verkiezingen voor de waterschappen de meeste vrouwelijke lijsttrekkers van alle partijen. Bij 13 van de 21 waterschappen is de Water Natuurlijk-lijsttrekker een vrouw.

Ook Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta heeft een vrouwelijke lijsttrekker. Sowieso is in de top-10 van de kandidaten de helft vrouw.

Water Natuurlijk maakt zich naast genderdiversiteit ook hard voor leeftijdsdiversiteit. In de top 10 kandidaten van Water Natuurlijk landelijk zijn er negen vrouwelijke kandidaten onder de 30 jaar oud. Bij Drents Overijsselse Delta zitten we daar nét iets boven: twee van de vijf vrouwen in de top-10 zijn begin 30. “Het zou mooi zijn als bij Water Natuurlijk, maar ook bij de andere partijen, meer vrouwen en meer jongeren gekozen zouden worden.” vindt lijsttrekker Marion Wichard. “De jongere generaties worden momenteel niet vertegenwoordigd, omdat er een oververtegenwoordiging is van mannelijke 60-plussers in de huidige waterschapsbesturen.”

Internationale Vrouwendag

Water Natuurlijk is de landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie. Ons doel is het bevorderen van een duurzaam ingericht en beheerd watersysteem in een aantrekkelijke omgeving, waarin het voor mensen, dieren en planten nu en in de toekomst goed toeven is. Een divers en inclusief bestuur is cruciaal is voor het realiseren van een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Op Internationale Vrouwendag, 8 maart, vragen wij aandacht voor het belang van diversiteit en inclusiviteit in het bestuur van waterschappen. We nodigen alle vrouwen uit om zich aan te sluiten en samen te werken aan een groene, gezonde en klimaatbestendige toekomst voor iedereen.