Is dat vroege maaien wel echt nodig?

Particulieren kunnen blauwe diensten leveren aan het waterschap, bijvoorbeeld bij het beheer van sloten.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

“Hoe kan het waterschap begin mei al gaan maaien? Volgens de gedragscode Flora- en faunawet is dat véél te vroeg. Wordt er wel genoeg rekening gehouden met de beschermde planten- en diersoorten?”

Deze terechte vraag kreeg de fractie Water Natuurlijk onlangs binnen. Normaal gesproken worden oevers en waterbodems pas vanaf 1 juni gemaaid om de natuur niet onnodig te verstoren.

Criteria

Uit het bericht van het waterschap bleek niet waarom het in dit geval onmogelijk was om te wachten met de werkzaamheden aan waterbodems en oevers. Water Natuurlijk heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur. Strekking van die vragen: was het echt onvermijdelijk om al zo vroeg te maaien, welke criteria zijn gehanteerd en welke voorzorgsmaatregelen zijn genomen om schade te voorkomen.

Klimaatverandering

Als oorzaak van het dichtgroeien wijst het waterschap de zachte winter aan. Water Natuurlijk wil graag weten of dat inderdaad de enige oorzaak is, of dat mogelijk ook achterstallig onderhoud meespeelt. Die informatie is belangrijk voor de vraag of dit incidenteel is, of dat we er rekening mee moeten houden dat door de klimaatverandering in de toekomst vergelijkbare situaties gaan ontstaan.

Gebiedskennis inschakelen

Het waterschap wil graag werken in verbinding met de omgeving. Water Natuurlijk ziet in dit soort situaties dan ook een mooie kans om die verbinding te versterken, en gebruik te maken van de in het gebied aanwezige kennis. Bijvoorbeeld door het inschakelen van de mensen van IVN (het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid) of de KNNV (de Vereniging voor Veldbiologie)  bij het beoordelen van de situatie ter plaatse.

De fractie wacht het antwoord van het DB met belangstelling af.

3 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Joop van Riet
Gast
Joop van Riet
23 mei 2016 00:55

Hoorde op Vroege vogels vanochtend net zo’n geval, maar dan van Rijjkswaterstaat en een omgevingsmanager die er ook gewoon niet uitkwam, dus daar was iets flink fout. Daar hoort ‘shame and blame’ als les voor de toekomst bij.

Antje Kingma
Gast
Antje Kingma
20 mei 2016 08:26

Juiste vraag. Verandering van maaidatum is immers een kleine verandering op de kalender maar grote verandering voor alles op het water, erin en er langs. Ben idd benieuwd naar de noodzaak. En monitoort iemand de effecten voor water, plant & dier en landgebruik er omheen?